HJÆLP OG VEJLEDNING TIL e-timer

Brugerfladen for e-timer afhænger af bruger-type. I e-timer findes der følgende brugertyper:

  • Administrator
  • Filed user
  • Shared user

Velkomstmenu (Admin).

e-timer admin menu

e-timer admin menu

Velkomstmenu (field-user).

Eksempel

e-timer field-user menu

e-timer field-user menu