Vi har udviklet et simpelt, brugervenligt timesags- og ordresystem, som samler alle administrative opgaver i samme program. Vi ønsker at gøre arbejdsdagen nemmere og mere overskuelig, når det drejer sig om papirarbejdet, og derfor er det slut med fysiske dagssedler, uorganiseret sags styring samt administrativt tidsspilde. Med e-timer vil du opleve, hvor simpelt det kan være at håndtere timeforbrug, materialeforbrug samt dokumentation for hvert enkelt projekt, der bliver udført.

Vores mål har fra starten været at lave et produkt, som er simpelt og funktionelt, og på den måde kan gøre hverdagen meget enklere, hvad angår administration – og det er lykkedes. Vi har sørget for, at der er fokus på det rigtige.

Kvalitetssikring med foto

Når du bruger e-timer som ordresystem, har du muligheden for at dokumentere igangværende arbejde ved at uploade billeder. På den måde kan du kvalitetssikre arbejdet uden omfattende beskrivelser, men dog med muligheden for at tilføje tekst. Dette skaber tryghed og tillid hos kunden, og giver det en faglig kvalitet i virksomhedens arbejdsmetoder.

Uniconta, Winkompas og Office 365

Med e-timer vil du arbejde med et produkt, som er 100 procent integreret med dit økonomisystem, hvilket er med til at gøre arbejdsgangen fra udført arbejde til fakturering meget simpel og tidsbesparende. Medarbejdere vil kunne indtaste alt vedrørende en opgave, tilføje billeder, og på den måde kvalitetssikre, og til sidst sende det direkte til økonomisystemet, hvor bogholderen kan fakturere kunden. Det hele ligger digitalt. Det er brugervenligt, simpelt og tidsbesparende. e-timer er 100 procent integreret med Uniconta, Winkompas og Office 365.

Service / Abonnement ordre

Med e-Timer, er det nemt, at få et overblik over kunder som har en service eller abonnementsaftale. Typisk tildeles ordre automatisk den montør/medarbejder som allerede er tilknyttet ordren.
Men ordren kan ligeså vel optræde i en separat pulje af ”serviceopgaver”, så har alle montører/medarbejdere mulighed for at ”plukke” fra denne pulje.
Det kunne jo være, at en montør allerede var i området og havde fået et hul i kalenderen – med et nemt overblik kan han så blot plukke og påbegynde denne ordre.
Serviceintervallet opsættes i Uniconta direkte på ordren.

Planlægning

e-Timer har et indbygget planlægningsværktøj, som via GANTT diagram giver et overblik over hvilke montører der er på arbejde i dag samt hvilke opgaver de er tilknyttet.
Man kan nemt flytte en medarbejder fra en opgave til en anden, og ligeledes tilknytte nye opgaver medarbejdere.
Det er muligt at se hvor langt en medarbejder i forhold til den estimerede tid for en opgave vs. Den aktuelt brugte tid.

Ordre og Indkøb

Fra e-Timer kan der nemt dannes en helt ny ordre, og ligeledes oprettes et indkøb. Begge dele oprettes naturligvis direkte i Uniconta, hvorfra også evt. lagertræk foretages.

Varelinjer tilføjes nemt til e-Timer, og det er ligeledes muligt at benytte lokation og placering. Så man altid har fuldt overblik over sit lager, og hvor de enkelte varer bør være at finde.

Bestillingslister

Har du kunder eller fysiske butikker, som skal have mulighed for automatisk at kunne bestille varer direkte så kan e-Timer også benyttes til dette.

Der kan oprettes bestillingslister, som er baseret på brugerlogin – så købmand X og Købmand Y har hver deres bestillingsliste. De logger ganske enkelt bare på e-Timer og får en listevisning hvor til de kan vælge antal af hver produkt de ønsker at bestille. Så snart de har afgivet bestillingen ligger den i Uniconta for videre ekspedition.

Fakturering

Vi har med e-timer sørget for, at tiden bliver udnyttet på bedst mulig vis. Du vil med brugen af e-timer kunne registrere timer, anvendte materialer samt kvalitetssikre på få minutter og sende det direkte fra programmet til økonomisystemet – klar til fakturering. Ved brug af e-timer bliver dine arbejdssedler digitale og ingen oversete detaljer, da man kan lukke sagen hos kunden. Dette er ikke kun til gavn for virksomheden, dette medfører også en tryghed og glæde hos kunden, da de ved, de får en faktura, der er nøje afstemt.

Ikke branchespecifik

e-timer er ikke udarbejdet til ét specifikt erhverv. Med e-timer får du et program, som er skræddersyet til det travle erhvervsliv, hvor effektivitet og tryghed er samlet i ét. e-timer er et værktøj, som gør det simpelt at håndtere dagligdagens administrative opgaver simpelt og effektivt.

Download brochure

Priser

Opsætning og installation af e-Timer 14.995,- op til 20 medarbejdere.

e-Timer er et tillægsprodukt til Uniconta, og afregnes pr. medarbejder der har adgang til systemet.

   
Antal brugere   
   
Pris pr. mdr.   
   
1 – 10 brugere   
   
179,-   
   
11 – 25 brugere   
   
169,-   
   
26 – 49 brugere    
   
159,-   
   
50 – 99 brugere   
   
149,-   
   
99 – 250 brugere   
   
139,-   
   
250+ brugere   
   
Aftales nærmere   
   
   
   
   
   
Kom & gå registrerings bruger   
   
39,-   

Udover ovenstående kræves der en API adgang til Uniconta, dette koster 99,- pr. mdr. såfremt man i forvejen ikke allerede har abonnement på denne.

Kom og gå registrering

Med e-Timer følger også et kom og gå registreringssystem som kan benyttes til timelønnede medarbejdere. Dette modul kan kombineres med forbrugt tid på ordre. Derved kan man nemt måle medarbejderens effektive arbejdstid.

Kom og gå registreringssystemet, er inkluderet i en almindelige e-Timer licens, men kan også købes som en særskilt licens. Såfremt der er behov for dette.

Der kan let dannes en excel fil til dataløn som bruges til grundlag for løn.

Download brochure