Timesedler

 

Formular felter

 1. Vælg medarbejder til visning
 2. Vælg startdato for visning (Tryk videre for at opdatere)
 3. Vælg slutdato for visning (Tryk videre for at opdatere)
 4. Tilføj timer
 5. Tilbage
 6. Visningsområde
 7. Download timeseddel til Excel
 8. Total antal timer pr. vare og medarbejder for perioden

Vælg medarbejder til visning

Liste af medarbejdere.

Vælg startdato for visning

Kalender hvor der kan vælges hvilken dato der skal starte perioden til visning

Vælg slutdato for visning

Kalender hvor der kan vælges hvilken dato der skal slutte perioden til visning

Tilføj timer

Vindue til indtastning af timer

 1. Benyttes ved ferie og her bliver tiden automatisk ændret til dagens
 2. normale arbejdstid.
 3. Vælg arbejdstype fra listen(allerede udfydt hvis ferie er afkrydset)
 4. Vælg afdeling fra listen
 5. Vælg en startdato og tid med kalenderen og tidsfelterne
 6. Vælg en slutdato og tid med kalenderen og tidsfelterne
 7. Tryk gem for at gemme timer eller ferie
 8. Brugt tid: Her summeres tidsforbruget

Tilbage

For at gå tilbage til sidste side

Visningsområde

Området hvor timerne bliver vist. Tryk på en tidsangivelse for at ændre den.

Tryk på boks som viser den samlede projekttid.

Her vises ligeledes start – og sluttid, kontaktperson, Emne samt tekst på opgaven.

Ved klik på sagsnummer (højre hjørne), åbnes sagen og samtlige opgaver tilhørende pågældende sag kan ses.

Download timeseddel

Dowloader timerne til Excel

Total antal timer

Det totale timeantal pr vare og medarbejder for visningsperioden