Stempel ind

Klik på stempel ind for at åbne menuen. Vælg hvilken arbejdstype der er relevant – du er nu stemplet ind.

Det er også muligt at vælge ”Ændre tid manuelt”

Arbejdstype: Som standard er indlogget bruger vist.

Beskrivelse: Her kan fritekst indsættes.

Arbejds type: Her vælges arbejdstype.

Afdeling: Her vælges ønsket afdeling.

Start: Tid hvornår registrering ønskes startet.

Slut: Tid hvornår registrering ønskes sluttet.

Benyt ferie: Benyttes ved ferie og bliver tiden automatisk ændret til dagens normale arbejdstid.

Benyt normal timer: Denne er aktiv når Use Vacation markeres og ved markering ændres til hele døgnet.

Brug Splits:

Brugt tid: Her summeres tidsforbruget

For at stemple ud, klik på stempel ud og tryk “ja” – du er nu stemplet ud.

Gå til timesedler for at redigere timerne.