Indstillinger

Opsætnings menu

Settings list

Settings list

Beskrivelse af indstillinger

Notation for typer: Italic font henviser til en typisk værdi

Accepted Project Status

Beskrivelse:

Allow Custom Unit Type

Beskrivelse:

Type: True/False

Auto-generate Projekt number

Beskrivelse: Generer projektnummer automatisk

Type: True/False

BlueGarden Employer Id

Beskrivelse: Reference til BlueGarden system

Type: Numerisk værdi (11299050)

Col-Customer

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Kunde kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-Delivery

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Leverance kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-DeliveryDate

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Leverance-Dato kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-Description

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Ordre Beskrivelse kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-Employee

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Medarbejder Navn kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-OrderDate

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Ordredato kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-OrderNo

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Ordrenummer kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-Priority

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Prioritets kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-Status

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Status kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Col-TaskType

Beskrivelse: Default til- eller fravalg af Opgavetype kolonne i Salgs Ordre oversigt

Type: True/False

Date Format

Beskrivelse: Det format datoer vises og skrives i.

Type:

 • yyyy-MM-dd (eksempel: 2018-12-24)
 • Longdate (eksempel: December 24, 2018)
 • Mediumdate (eksempel: Dec 24, 2018)
 • MM-dd-yy (eksempel: 12-24-18)
 • MM/dd/yy (eksempel: 12/24/18)
 • dd-MM-yyyy (eksempel: 24-12-2018)

DateTimeFormat

Beskrivelse: Format for dato og tid

Type:

 • MM-dd-yyyy HH:mm (eksempel: 12-24-2018 08:45)
 • yyyy-MM-dd HH:mm (eksempel: 2018-12-24 13:45)

Default Invoiced Order Event Color

Beskrivelse: Standard farvekode på faktura ordre

Type: Opsættes som standard farvekode. Ect #c0c0c0

Default Profile Setting

Beskrivelse:

Type: Numerisk (eksempel: 16)

Default TaskType

Beskrivelse: Default Opgavetype

Type:

 • (ingen default opgavetype)
 • Service
 • Værksted
 • Support “In house”
 • Support “Eksternt”
 • Support Reklamation

Default WorklogType

Beskrivelse: sætter en default worklog type for de resterende timer.

Type:

 • (ingen default Arbejdslog type)
 • Arbejde
 • Fridag
 • Ferie
 • Barnets 1. sygedag
 • Frokost
 • Afspadsering
 • Møde ude af huset
 • Aftentid
 • Overtid
 • Mødt ind
 • Ferie

Disable Sync to Office 365

Beskrivelse: Slår synkronisering til 365 fra

Type: True/False

Disable Timelog Defaults

Beskrivelse: Deaktiver Timelog standardindstillinger

Type: True/False

Email Address

Beskrivelse: Afsender e-mail adresse anvendt i ‘Salgs ordre’ og ‘Indkøbs Faktura’

Type: lokalt-navn ‘@’ domæne (eksempel: task@onacloud.dk)

Email MarkAsRead

Beskrivelse: Bestemmer om en email skal markeres som læst når den modtages

Type: True/False

Email Password

Beskrivelse: Password til e-mail afsender konto

Type: Tekst streng (0 – ? tegn)

 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • 12345567890

Email Server Name

Beskrivelse: Navn på e-mail afsender server

Type: Tekst streng (0 – ? tegn) – (eksempel: outlook.office365.com)

 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • 12345567890
 • .

Email Server Port

Beskrivelse: Server port til afsendelse af e-mails

Type: Numerisk (eksempel: 993)

Email Subject

Beskrivelse: Emne

Type: 0 til 78 karakterer (eksempel: e-timer mail)

Email Use SSL

Beskrivelse: Vælger om e-mail skal sikres med SSL mellem server og klient

Type: True/False

Enable Employee Group Assignment

Beskrivelse: Aktivér tildeling af medarbejdergruppe

Type: True/False

Enable Employee Price Coloring

Beskrivelse: Aktivér medarbejder pris farve

Enable Employee Upload From CSV

Beskrivelse: Aktiver medarbejder upload fra CSV

Type: True/False

Enable Leveret Copying

Beskrivelse: Aktiver kopi leveret

Type: True/False

Enable Logistics

Beskrivelse: Vælger om man kan vælge hvilket lager en vare skal tages fra – kræver at dette også er aktiveret i Uniconta

Type: True/False

Enable Orderline BatchNo Serial

Beskrivelse: Aktiver ordreline batch/serie nr

Type: True/False

Enable project selector in project lines

Beskrivelse: Aktivér projektvælger i projektlinjer

Type: True/False

Enable Status Coloring

Beskrivelse: Aktiver status farvning

Type: True/False

Enable Stop All Running ProjectLines

Beskrivelse: Aktiver, Stop alle kørende projektlinier

Type: True/False

Enable strict normal time on timesheet logging

Beskrivelse: Aktiver normal tid ved timeseddel log

Type: True/False

Enable YourRef Auto Fill By Customer Contact

Beskrivelse: Aktiver, Din ref. auto udfyldning efter kundekontakt.

Type: True/False

ERP System Unit Type for Hours

Beskrivelse: Navn på enheden for timer

Type:Tekst streng (0 – ? tegn) – (eksempel: Timer)

ERP System Unit Type for Minutes

Beskrivelse: Navn på enhed for minutter

Type:Tekst streng (0 – ? tegn) – (eksempel: Minutter)

External Document Username

Beskrivelse: Ikke brugt

Type:Tekst streng (0 – ? tegn)

Line Remarks Detail

Beskrivelse: Beskrivelse af en ordrelinje på en ordre

Type: Tekst streng (0 – ? tegn)

ItemGroup Show All

Beskrivelse: Varegruppe vis alle

Type: True/false

Office 365 Sync Days Value

Beskrivelse: Viser eller skjuler de ordre der er abonneret på

Type: True/false

Order Subscription

Beskrivelse:

Type:True/false

OrderLine Employee Display Type

Beskrivelse: Vælger hvilket felt der skal vises for en medarbejder på ordrelinjer

Type:

 • Id
 • Navn

OrderStatus.Scheduled

Pr-Customer

Type:True/false

Pr-DeliveryName
Type:True/false

Pr-Employee

Type:True/false

Pr-EndDate

Type:True/false

Pr-Line

Type:True/false

Pr-Name

Type:True/false

Pr-Priority

Type:True/false

Pr-ProjectNumber

Type:True/false

Pr-Remarks

Type:True/false

Pr-StartDate

Type:True/false

Pr-Status

Type:True/false

Pr-TaskType

Type:True/false

Project.Default.Status

ProjectStatus.Scheduled

Queue Orders SavingUniconta

Type:True/false

Save Actual Time On Timer

Beskrivelse: Ikke brugt

Type: True/false

SchedBusinessBegins

Beskrivelse:Starttid for åbningstid

Type: Numerisk (eksempel: 15)

SchedBusinessEnds

Beskrivelse: Sluttid for lukketid

Type: Numerisk (eksempel: 15)

SchedDefaultRedirection

Beskrivelse: Standard omdirigering

Type: Full order, Modal, No popups

SchedNonBusinessTime

Beskrivelse: Planlagt ikke forretningstid

Type: Show/hide

SchedTimeHeaders

Beskrivelse: Overskrift for tidsplan

Type: Days/Hours – Days/Hours/30 min – Days/Hours/15 min

Schedule RefreshRate

Beskrivelse: Bestemmer hvor ofte scheduleren opdaterer i minutter

Type: Numerisk (eksempel: 15)

Scheduler Show Estimates

Beskrivelse: Viser eller skjuler estimater i scheduleren

Type:True/false

Scheduler Show Orders

Beskrivelse: Viser eller skjuler ordrer i scheduleren

Type:True/false

SchedulerBody

Beskrivelse: Opsætning af hoved tekst

Type:

Customer Name : {CustomerName}

Addresse: {Address}

Post Nr. : {PostalCode}

Mobile: {Mobile}

Kontaktperson: {OrderPerson}

Emne: {Subject}

Status : {Status}

Intern Info : {Description}

Tekniker tekst: {Remarks}

Medarbejder: {Employee}

Order No. : {OrderNo}

SchedulerHeader

Beskrivelse: Opsætning af hoved overskrift

Type:

OrderNo: {OrderNo}

Customer Name : {CustomerName}

SchedViewCustomEnd

SchedViewCustomStart

SchedViewType

Beskrivelse: Planlagt visningstype

Type: Daily/week/Custom

Show Employee Creation Button

Beskrivelse: Vis knap til oprettelse af medarbejdere

Type: True/false

Show Order Tab

Beskrivelse: Viser fane Ordre

Type: True/false

Show Project Field in Sales Order

Beskrivelse: Viser projektfelt på salgordre

Type: True/false

Show Project Tab

Beskrivelse: Viser Projekt fane

Type: True/false

Show Purchase Tab

Beskrivelse: Viser købs fane

Type: True/false

Sorting Order List As

Beskrivelse: Bestemmer om ordrer bliver sorteret i faldende eller stigende orden

Type:

 • Desc
 • Asc

Status Filter

Beskrivelse: Bestemmer om statusfilter skal være aktivt

Type: True/false

Status.Finished

Beskrivelse: Navn på status når ordren er færdig

Type:Tekst streng (0 – ? tegn)

Status.InProgress

Beskrivelse: Navn på status når ordren er i gang

Type:Tekst streng (0 – ? tegn)

Status.Pipeline

Beskrivelse:Navn på status når ordren er oprettet

Type:Tekst streng (0 – ? tegn)

Status.ReadyToSave

Beskrivelse: Navn på status når ordren er klar til faktura

Type:Tekst streng (0 – ? tegn)

SyncPriority

TimeLog-Overtime

Beskrivelse: Ikke brugt

Type:

 • (ingen default Arbejdslog type)
 • Arbejde
 • Fridag
 • Ferie
 • Barnets 1. sygedag
 • Frokost
 • Afspadsering
 • Møde ude af huset
 • Aftentid
 • Overtid
 • Mødt ind

TimeLog-Work

Beskrivelse: brugt til CSV-eksport

Type:

 • (ingen default Arbejdslog type)
 • Arbejde
 • Fridag
 • Ferie
 • Barnets 1. sygedag
 • Frokost
 • Afspadsering
 • Møde ude af huset
 • Aftentid
 • Overtid
 • Mødt ind

Timer Line Remarks After Verbiage

Beskrivelse: Brugt til at beskrive en timer opgave,enten manuel eller automatisk.

Type: Tekst streng (0 – ? tegn)

Timesheet Export

Beskrivelse: Export af timeseddel til ønsket lønsystem

Type: Bluegarden/Dataløn/Proløn/Generisk

Timesheet Logging Configuration

Beskrivelse: Konfiguration af logning af timeseddel

TimeSheetItem

Use External Document Features

Beskrivelse: Ikke brugt

Type: True/false